Over WSD

In 2016 nam het aantal vluchtelingen in Nederland toe. Voor mensen die de Nederlandse taal spreken, is het makkelijker om werk te vinden. Daarom nam de trainingstak van WSD het initiatief om taallessen voor nieuwe Nederlanders te verzorgen. Speciaal voor mensen voor wie taal moeilijk is, ontwikkelden we de methode TaalDoen, een methode die we vandaag de dag nog steeds volop gebruiken.

Experimenteren met werkervaring opdoen

In diezelfde tijd ontstond in samenwerking met gemeente Meierijstad het idee om mensen al tijdens hun inburgering werkervaring op te laten doen. Uit onderzoek bleek dat zo snel mogelijk aan het werk gaan, de motivatie van vergunninghouders vergroot. Daarnaast heeft het een positief effect op het snel vinden van (regulier) werk. In de voorloper van de nieuwe Wet inburgering 2021 was dit nog niet opgenomen. We besloten te experimenteren en te onderzoeken wat dit vergunninghouders kon brengen.

Pilot Zelfredzaamheidsroute (Z.route)

Door onze ervaringen met het combineren van taallessen, taalstages en werken zijn we door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken bij de pilot Zelfredzaamheid-route voor inburgeraars met een lage taalvaardigheid. In deze pilot ontwikkelden we een programma waarmee inburgeraars hun inburgering konden afronden. Alle ervaringen uit de pilot zijn gedeeld met het ministerie. Dat heeft bijgedragen aan de Zelfredzaamheidsroute zoals deze in de nieuwe Wet inburgering is opgenomen. Hoe mooi is dat! Inmiddels voeren we het programma uit voor al ‘onze’ negen gemeenten.

Inburgeringsprogramma met dienstverband

In 2022 hebben we onze dienstverlening uitgebreid met de pilot ‘Inburgeringsprogramma met dienstverband’. Om inburgeraars te stimuleren om ook tijdens hun inburgering al werknemer te zijn, krijgen ze een contract en werken ze op een plek binnen onze organisatie. Op deze manier kunnen ze inburgeren tijdens werktijd. In het najaar van 2023 vond de eerste evaluatie plaats met gemeenten en deelnemers. De eerste ervaringen waren positief en de pilot is uitgebreid.

Onze ambitie

Het is onze ambitie om zoveel mogelijk mensen - die dat nodig hebben - te ontwikkelen en te ondersteunen bij het vinden van werk dat bij hen past. Wij geloven dat er voor iedereen een passende plek op de arbeidsmarkt is, zelfs als die afstand eerst nog groot is. Het inburgeringstraject ondersteunt nieuwe Nederlanders om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wat kan er wél is de vraag die we samen beantwoorden.